Mesečne objave: avgust 2019

Zajednička meditacija za planetu – (05.DAN) – 01.08.2019. (FREE članski paket)

Zajednička meditacija za planetu – (05.DAN) – 01.08.2019. Molim te Stvaraoče, Ti koji si sve stvorio pomozi da se neutralizuju sva štetna delovanja radioaktivne kiše u bilo kom delu sveta… Molim sve Božanske energije da zaustave genetsku modifikaciju usled radioaktivne kiše… Molim sve Božanske energije da aktiviraju svest svih ljudi na planeti o štetnosti nuklerne energije… Molim sve Božanske energije …

Čitaj dalje »

Mit ili Istina – Kontakt sa Duhovnim Energijama – 1. Deo (FREE članski paket)

 Kada je stvorena vizija buduće ljudske rase od strane Stvaraoca, predviđeno je bilo da svaki čovek dobije mogućnost kontakta sa superinteligentnim energijama kosmosa. Uslov je bio usklađene misli sa voljom Stvaraoca i primena Svetih znanja, ili znanja kosmosa i duhovnih energija. Udaljavanjem čoveka od prirode, razvojem tehnoloških dostignuća i načinom života po ljudskim znanjima, on se udaljavao od izvora, …

Čitaj dalje »