Dnevne objave: 16. oktobra 2019.

Sve je lakše uz DE 16.10.2019.

Zdravo Roberte. Hvala ti za sve što radiš. Hvala ti zato što odvajaš svoje vreme za nas, nas koji često sebe zapostavimo. Veruj, da nema zaj.meditacija i radionica, ja za sebe ne bih imala vremena, nikada nisam odvajala vreme za sebe. Hvala ti … Vidiš u toku dana uvek radim neke aktivacije, bilo šta…danas sam slušala muziku za dušu… Skoro …

Čitaj dalje »