Bubanj Sreće Duhovnih Energija – Novogodišnja nagradna igra – 2018-2019

Jednom godišnje su duhovne energije kreirale jedan mesec (januar) za poklone, iznenađenja, motivaciju i poverenje u ono što se dobija na ovim stranicama.

Kroz nagradnu igru će proslediti svoje nagrade za uloženi trud i energiju svima onima koji šire Sveta znanja i ne odustaju tako lako sa duhovne staze. Zato prenosimo sve informacije i sva usmerenja duhovnih energija za ovu novogodišnju žurku.

Nagradna igra počinje 24.12.2018. i završava 31.12.2018. u 12 sati… Izvlačenje je 01.01.2019. u 21:21…

Šta treba da bi učestvovali u nagradnoj igri?

1. Da imate članski paket za januar koji će se jednom godišnje samo moći dobiti za tu „cenu ispod cene“, a nju ćete pronaći na na www.lepotaduhovnograzvoja.com pod sekcijom Odabir članarina…

Šta dobijate u januarskom članskom paketu?

Trideset jedan dan Radionica Moć Svetih znanja i Moć Tišine Duše. Tu se nalaze mnogobrojne molbe i energetske detoksikacije kao i duhovni alati za trajnu upotrebu koju možete koristiti jer ćete biti inicirani…

Dobijate snažne energetske snimke koji će Vam pomoći u raznim životnim situacijama… i naravno iznenađenja…

Dobijate najkraće rečeno mogućnost da menjate kvalitet života…to najbolje razumeju oni koji su učesnici već duže vremena… Na iskustvima možete videti samo mali delić svega onoga što se uistinu dešava… To su iskustva ljudi koji itekako znaju život pre i život posle druženja sa duhovnim energijama…

2. Da bi učestvovali naravno po želji (možete imati članski paket a da ne učestvujete), potrebno je

99 puta napisati u komentarima ispod objave nagradne igre i slikati sledeći tekst na fejs stranici Lepota Duhovnog Razvoja…

„Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“… 99 x i slikati…

99 puta napisati u komentarima ispod objave nagradne igre i slikati sledeći tekst na www.lepotaduhovnograzvoja.com…

„Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca“…99 x i slikati

3. Odabrati jedan trocifreni broj i slovo … Primer 268C

Taj trocifreni broj sa slovom se izvlači u nagradnoj igri, a sama osoba ako bude želela će podeliti svoje iskustvo… Vi znači birate trocifreni broj i slovo i to je Vaš listić za izvlačenje… Oni će svi biti u istom bubnju…

Na mail lepotaduhovnograzvoja@gmail.com treba poslati:

a) slikane molbe na fejsu i web strani (2×99)
b) trocifreni broj sa nekim slovom
c) skeniranu uplatnicu da ste uzeli članski paket za januar…

Dobitnici dobijaju sledeće nagrade: 

1. Tri mesečna članska paketa po izboru
2. Dva dvomesečna članska paketa po izboru
3. Jedan tromesečni članski paket po izboru
4. Tri knjige Ljubav inspiracija na kućnu adresu
5. Tri knjige Dekoder za vrata raja 1. deo
6. Tri knjiga Dekoder za vrata raja 2. deo

7. Jedan ručak sa Robertom pod nazivom „Druženje sa DE“ u mestu u kome dobitnik živi… na ručku možete pitati šta god Vas interesuje a želite mišljenje DE… Po dogovoru će se doći u taj grad i biti na ručku nekoliko sati…

8. Jedan put na jedno mesto moći po izboru DE sa plaćenim avio kartama i hotelima sa doručkom iz države u kojoj živite… Ako ste u Srbiji, iz Beograda se poleće… ako ste iz Hrvatske iz Zagreba… Iz Slovenije sa aerodroma u Ljubljani i tako dalje… Vaš je samo transfer od aerodroma do hotela i nazad…

Želimo da Vi budete onaj koga daruju duhovne energije… Srećno!!!

86 komentara

 1. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17. Želim da se eve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69- Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73. Želim da se eve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

  1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Želim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Želim da svi ljudi na planeti uslade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Želim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Želim da svi ljudi na planeti uklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Želim da svi ljudi n planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Želim da svi ljudu na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 2. 1.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  2.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  3.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  4.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  5.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  6.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  7.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  8.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  9.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  10.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  11.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  12.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  13.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  14.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  15.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  16.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  17.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  18.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  19.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  20.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  21.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  22.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  23.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  24.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  25.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  26.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  27.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  28.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  29.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  30.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  31.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  32.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  33.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  34.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  35.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  36.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  38.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  39.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  40.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  41.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  42.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  43.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  44.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  45.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  46.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  47.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  48.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  49.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  50.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  51.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  52.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  53.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  54.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  55.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  56.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  57.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  58.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  59.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  60.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  61.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  62.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  63.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  64.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  65.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  66.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  67.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  68.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  69.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  70.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  71.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  72.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  73.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  74.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  75.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  76.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  77.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  78.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  79.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  81.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  82.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  83.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  84.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  85.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  86.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  87.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  88.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  89.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  91.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  92.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  93.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  94.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  95.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  96.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  97.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  98.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  99.želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca.

  Hvala, hvala,hvala!!!

 3. 1.Želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  2.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  3.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  4.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  5.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  6.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  7.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  8.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  9.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  10.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  11.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  12.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  13.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  14.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  15.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  16.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  17.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  18.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  19.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  20.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  21.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  22.Želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  23.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  24.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  25.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  26.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  27.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  28.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  29.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  30.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  31.Želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  32.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  33.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  34.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  35.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  36.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  37.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  38.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  39.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  40.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  41.Želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  42.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  43.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  44.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  45.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  46.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  47.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  48.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  49.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  50.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  51.Želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  52.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  53.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  54.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  55.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  56.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  57.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  58.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  59.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  60.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  61.Želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  62.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  63.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  64.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  65.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  66.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  67.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  68.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  69.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  70.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  71.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  72.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  73.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  74.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  75.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  76.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  77.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  78.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  79.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  80.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  81.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  82.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  83.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  84.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  85.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  86.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  87.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  88.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  89.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  90.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  91.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  92.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  93.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  94.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  95.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  96.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  97.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  98.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca
  99.želim da svi ljudi na planeti usklade sve svoje misli s voljom Stvaraoca

  HVALA, HVALA, HVALA!

 4. lole144
  1. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom  Stvaraoca.
  41. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Srvaraoca.
  66. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
   
  lole144         
  1. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom  Stvaraoca.
  6. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da svi ljudi na planesi usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misili sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom STVARAOCA !!!
   
   

 5. 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Želim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Želim da svi ljudi na planeti uslade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Želim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Želim da svi ljudi na planeti uklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Želim da svi ljudi n planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Želim da svi ljudu na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 6. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 7. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17. Želim da se eve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69- Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73. Želim da se eve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

  1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Želim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Želim da svi ljudi na planeti uslade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Želim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Želim da svi ljudi na planeti uklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Želim da svi ljudi n planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Želim da svi ljudu na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 8. 1 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 2 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 3 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 4 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 5 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 6 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 7 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 8 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 9 zelim da svi ljudi na planeti uskleda misli sa voljom Stvaraoca 10 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 11 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 12 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 13 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 14 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 15 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca16 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 17 zelim da svi ljudi na plandgi usklade misli sa voljom Stvaraoca 18 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 19 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 20 zelim da svi ljudi usklade svoje mislibsa voljom stvaraoca 21 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 22 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 23 zelim da svi ljidi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 24 zelim da svi ljudi na planeti usklades voje misli sa voljom Stvaraoca 25 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 26 zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 27 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 28 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 29 zelim da svi ljudi na planeti usklade avoje misli sa voljim Stvaraoca 30 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljim Stvaraoca 31 zelim da svi ljudi na planeti usklades voje misli sa voljom Stvaraoca 32 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 33 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 34 zelkm da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 35 zelkm da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 36 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 37 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 38 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 39 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 40 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 41 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 42 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 43 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 44 zelim da svi ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca 45 zelim da svi ljidi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 46 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 47 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljim Stvaraoca 48 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 49 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 50 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 51 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 52 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje miali sa voljom Stvaraoca 53 zelim da svi ljudi na planeti usklaee svoje misli sa Voljom Stvaraoca 54 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 55 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje kisli sa voljom Stvaraoca 56 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 57 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 58 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 59 zelim da svi ljudi na olaneti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 60 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljim stvaraoca 61 zelim da svi ljudi na pla neti usklade svoje misli sa voljim Stvaraoca 62 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 63 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 64 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 65 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 66 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljim Stvaraoca 67 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 68 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 69 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje kisli sa voljom Stvaraoca 70 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stbaraoca 71 zelim da svi ljidi na planeti usklade svoje miali sa voljom Stvaraoca 72 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 73 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 74 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 75 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 76 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stavraoca 77 zelim da svi ljudi na olaneti usklade svoje misli sa voljon Stvaraica 78 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 79 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 80 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaroca 81 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 82 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 83 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa boljon Stvaraoca 84 zelim da svi ljudi na planefi usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 85 zelim da svi ljudinna planeti usklade svoje misli sa voljo. Stvaraoca 86 zelim da svi ljudi na planeti uaklades voje miali sa voljom Stvaraoca 87 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 88 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 89 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 90 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 91 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 92 zelim da svi ljudi na palneti uaklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 93 zelim da svi ljudo na planeti usklade svone misli sa voljom Stvaraoca 94 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 95 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 96 zelim da svi ljudim na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 97 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 98 zelim da svi ljudi na planeti usklade svojr misli sa voljom Stvaraoca 99 zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 9. 1 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 2 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 3 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 4 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 5 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 6 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 7 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 8 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 9 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 10 zelim da se sce moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 11 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 12 zelim da we sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 13 zelim da se sve moje miali usklade sa Voljom Stvaraoca 14 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 15 zelim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca 16 zelim da sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 17 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 18 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 19 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 20 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 21 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 22 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 23 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvarsoca 24 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 25 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 26 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 27 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 28 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 29 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 30 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 31 zelim da se sve moje musli usklade sa voljom Stvaraoca 32 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 33 zrlim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 34 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 35 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 36 zelim da se sve moje misli usklade sa volkom Stvaraoca 37 zelim da se sve moje musli usklade sa voljom Stvaraoca 38 zelim da se sve moje misli usklafe sa voljom Stcaraoca 39 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 40 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 41 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 42 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvsraoca 43 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 44 zelim da se svd moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 45 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 46 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 47 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 48 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvarsoca 49 zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 50 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 51 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 52 zelim da se sve mije musli usklade sa voljom Stvaraoca 53 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 54 zelim da se xve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 55 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 56 zelim da se sve moje midli usklade sa volkom Stvaraoca 57 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 58 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 59 zelim da se svd moje misli usklade sa voljkm Stvaraoca 60 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 61 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 62 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 63 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 64 zelim da se xvd moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 65 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 66 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 67 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 68 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 69 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 70 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 71 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 72 zelim da se sve moje misli uskladecsa voljom Stvaraoca 73 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 74 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 75 zelim da se dve moje misli usklade sa voljom stvaraoca 76 zelim da se cve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 77 zelim da se sve mojd misli usklade sa voljom Stvaraoca 78 zelim da se dve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 79 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 80 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 81 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 82 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 83 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 84 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 85 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 86 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 87 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 88 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 89 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 90 zelim da se ave moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 91 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 92 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 93 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 94 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 95 zelim da se sve moje misli usklade sa voljim Stvaraova 96 zelim da se sve moke misli usklade sa voljom Stvaraoca 97 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraova 98 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 99 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 10. 1. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.6. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 8. Zelimda se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 11 Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 12.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 13. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 14. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 15. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 16. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.17. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 18. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.19. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 20. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 21. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 22. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 23. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 24. Zelim da se sve
  moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 25. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 26. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 27. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 28. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.29. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 31. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.32. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 33. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 34. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.35. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.36. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca.37..Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 38. Zelm da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.39. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca .40. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 41. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 42. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 43. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.44. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.45. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.46. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 47. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 48. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 49. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 50. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Strtvaraoca. 51. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 52. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca .53. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.54. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.55. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 56. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 57. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 58. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 59 Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 60. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca .61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 62. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 63. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 64. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 65. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 66. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 67. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 68. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 69. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 71. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 72. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 73. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 74. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.75.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 76. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca. 77. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 78. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 79. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 80. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 81. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 82. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 83. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 84. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraova.85. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.86. Zelim da se sve mojemisli usklade sa voljom Stvaraoca. 87. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 88. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca .89. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 90. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 91. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 92. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 94.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 95. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 96. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.97. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 98. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 99. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…Mirjana

 11. 1.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca2.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca3.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca4.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca5.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca6.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca7.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca8.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca9.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca10.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca11.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca12.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca13.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca14.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca.15.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca 16.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca17.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca18.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca19.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca20.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca21.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca22.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca23.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca24.zelim da svi ljudi na plansti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca25.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca26.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca.27.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca28.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca29.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca30.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca31.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca32.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca33.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca34.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca35.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca36.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca37.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca38.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca39.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca40.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca41.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca42.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca43.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca44.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca45.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca46.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca47.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca48.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca49.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca50.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca51.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca52.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca53.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca54.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca55.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca56.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca57.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca58.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca59.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca60.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca61.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca62.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca63.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca64.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca65.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca66.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca67.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca68.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca69.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca70.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca71.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca72.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca73.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca74.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca75.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca76.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca77.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca78.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca79.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca80.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca81.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca82.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca83.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca84.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca85.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca86.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca87.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca88.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca89.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca90.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca91.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca92.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca93.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljon stvaraoca94.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca95.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca96.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca97.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca98.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca99.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca…

 12. JASNA MASIC

  1.zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  9. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18 . Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom  Stvaraoca
  20. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  21. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  22. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  23. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  24. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  25. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  26. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  27. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  28. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  29. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  30. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  31. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  32. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  33. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  34. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  35. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  36. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  37. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  38. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  39. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  40. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  41. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  42. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  43. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  44. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  45. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  46. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  47. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  48. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  49. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  50. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  51. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  52. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  53. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  54. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  55. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  56. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa  voljom Stvaraoca

  57. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  58. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  59. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  60. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom  Stvaraoca

  61. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  62. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  63. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  64. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  65. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  66. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  67. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  68. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  69. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  70. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  71. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  72. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa  voljom Stvaraoca

  73. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  74. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  75. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  76. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  77. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  78. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  79. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  80. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Srvaraoca

  81. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  82. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  83. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom  Stvaraoca

  84. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  85. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  86. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  87. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom  Stvaraoca

  88. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom  Stvaraoca

  89. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  91. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  92. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  93. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  94. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  95. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  96. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  97. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  98. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  99. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 13. 1. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da se moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

  1. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 14. 1. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca.
  4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  16.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da se sve mojemisli usklade sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da se sve moje mislin usklade sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da se sv emoje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da se svemoje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  72.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da se sve mojemsili usklade sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da se sve mojemisli usklade sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da se sve moje misliusklade sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da se sve mojemisli usklade sa voljom Stvaraoca.
  91.Zelim da se sve moje msili usklade sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  93. zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca.
  95.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  99.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

 15. 1. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vojom Stvaraoca.
  8. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da svi ljudu na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca.
  20. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da svivljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da svi ljudu na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca.
  79. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 16. Vojnić Purčar Filip

  1. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 2. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 3. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa vkoljom Stvaraoca. 4. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 5. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca. 6. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 7. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 8. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 9. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 10. Želim, da svi ljudi na planetu usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 11. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 12. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 13. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vkoljom Stvaraoca. 14. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 15. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 16. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 17. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 18. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 19. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 20.Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 21. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 22. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 23. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.24. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 25. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.26. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca.27. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 28. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 29. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 30. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa vkoljom Stvaraoca. 31. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 32. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 33. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vojom Stvaraoca.34. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 35. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 36. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vojom Stvaraoca. 37. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 38. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 39.Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 40.Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 41. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vojom Stvaraoca.42. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 43. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 44. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.45. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 46. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.47. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 48. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca.49. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 50. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.51. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 52. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 53. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 54. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 55. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 56. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.57. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.58. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 59. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 60. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 61. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 62. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.63. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.64. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 65. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.66. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca.67. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 68. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.69. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vojom Stvaraoca.70. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca.71. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca .72. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 73. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.74. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.75. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 76. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 77. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 78. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 79. Želim, da svi ljudi na planeti usklade voje misli sa voljom Stvaraoca. 80. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 81. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 82. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 83. Želim, da svi ljudi na planesti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca.84. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa vojom Stvaraoca. 85. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 86. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 87. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca.88. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 89. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 90. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 91. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.92. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 93.Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.94. Želim, da svi ljudi na planeti usklade voje misli sa voljom Stvaraoca. 95. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 96. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 97.Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 98. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje msili sa voljom Stvaraoca. 99. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 17. 1.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9.Zelim da svi ljudi na planet usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svvoje misli sa voljom Stvaraoca
  19.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71ZElim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  80.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svvoje misli sa voljom Stvaraoca
  98.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99.Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 18. JASNA MASIC

  1.Zelim da  se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  26.zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33.zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  51. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Zelim da se sve mole misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Zelim da se sve mole misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  76. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Zelim da se sve moje  misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom  Stvaraoca
  87. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom
  Stvaraoca
  95. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 19. 1. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  2. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  3. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  4.ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  5. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  6. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  7. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  8. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  9. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  10. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  11. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  12. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  13. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  14. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  15. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  16. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  17. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  18. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  19. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  20. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  21. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  22. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  23. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE
  SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  24. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  25. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  26. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  27. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  28. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  29. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  30. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  31. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  32. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  33. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  34. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  35. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  36. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  37. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  38. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  39. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  40. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  41. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  42. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  43. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  44. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  45. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  46. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  47. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  48. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  49. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  50. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  51. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  52. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  53. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  54. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  55. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  56. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  57. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  58. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  59. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  60. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  61. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  62. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  63. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  64. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  65. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  66. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  67. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  68. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  69. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  70. ŽELIM DA SVI LJUDI BA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  71. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  72. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  73. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  74. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  75. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  76. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  77. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  78. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  79. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  80. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  81. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  82. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  83. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  84. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  85. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  86. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  87. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  88. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  89. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  90. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  91. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  92. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  93. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  94. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  95. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  96. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  97. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  98. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  99. ŽELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  🙏🤗😇❤️🙏🤗😇❤️🙏🤗😇❤️🙏🤗😇❤️🙏

 20. 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da sviljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  11Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  31Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 21. 1. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 6. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 10. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 11. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 12. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 13. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 14. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 15. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 16. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 17. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 18. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 19. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 20. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 21. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 22. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 23. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 24. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca 25. Zelim da se sve moje misli usklad sa voljom Stvaraoca 26. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 27. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 28. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 29. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 30. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 31. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 32. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 33. Zelim da se sve moje misli usklade sa volom Stvaraoca 34. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 35. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 36. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 37. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 38. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 39. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 40. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 41. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 42. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 43. Zelim da se sve moje milsi usklade sa voljom Stvaraoca 44. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 45. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 46. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca 47. Zelim da se sve moje misli uskalde sa voljom Stvaraoca 48. Zelim da se sve moje milsi usklade sa voljom Stvaraoca 49. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 50. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 51. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 52. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 53. Zelim da se sve moje milsi usklade sa voljom Stvaraoca 54. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 55. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 56. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 57. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 58. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 59. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 60. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 62. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 63. Zelim da se ssve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 64. Zelim da se sve moje milsi usklade sa voljom Stvaraoca 65. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 66.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 67. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 68. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 69. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 70. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 71. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 72. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 73. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 74. Zelim da se sve moje isli usklade sa voljom Stvaraoca 75. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 76. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca 77. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 78. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 79. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 80. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 81. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 82. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 83. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 84. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 85. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 86. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 87. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 88. Zelim da se sve moje misli usklade se voljom Stvaraoca 89. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 90. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 91. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 92. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 93. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 94. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 95. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 96. Zelim da se sve moje milsi usklade sa voljom Stvaraoca 97. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 98. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 99. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

 22. 1. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da svi ljudi na planeti uskade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misi sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljm stvaraoca.
  18. Yelim da svi ljudi na planeti usklade soje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom |Stvaraoca.
  25. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje milsi sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje milsi sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje milsi sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljo Stvaraoca.
  74. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom tvaraoca.
  78. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misi sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje isli sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje milsi sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 23. 1.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  2.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  3.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  4.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  5.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca..
  6.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  7.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  8.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  9.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  10.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  11.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  12.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  13.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  14.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  15.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  16.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  17.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  18.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  19.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  20.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  21.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  22.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  23.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  24.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  25.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  26.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  27.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  28.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  29.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  30.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  31.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  32.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  33.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  34.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  35.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  36.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  37.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  38.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  39.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  40.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  41.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  42.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  43.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  44.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  45.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  46.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  47.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  48.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  49.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  50.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  51.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  52.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  53.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  54.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  55.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom stvaraoca,
  56.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  57.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  58.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  59.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  60.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca
  61.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  62.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  63.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  64.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  65.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  66.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  67.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  68.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  69.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  70.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  71.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  72.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  73.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  74.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  75.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  76.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  77.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  78.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  79.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  80.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  81.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  82.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  83.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  84.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  85.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  86.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  87.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  88.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  89.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  90.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  91.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  92.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  93.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  94.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  95.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  96.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  97.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  98.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.
  99.Zelim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca.

 24. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64, Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želimda se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 25. 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da sviljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 26. Duhovnost i Istina

  1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  11Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  31Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 27. 1.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  2.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  3.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  4.Ja želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  6.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  7.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca.
  8 Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  9.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  10.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  11.Ja želim dase sve moje misli usklade sa Voljom Stvoraca
  12 Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  13.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  14.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  15.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  16.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  17.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  18.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  19.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  20.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  21.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  22.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  23Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  24.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  25.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljol Stvaraoca
  26.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  27.Jazelim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  28.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  29.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  30.Ja Želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  31.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  32.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  33.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  34.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  35.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  36.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  37.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  38.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  39.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  40.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  41.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaralica
  42.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  43.Jabzelim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  44.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  45.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca.
  46.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  47.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  48.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  49.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Vjom Stvaraoca
  50.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  51.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  52.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  53.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  54.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  55.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  56.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  57.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  58.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  59.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  60.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  61.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  62.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  63.Ja želim da se sve moje misli usklađe sa Voljom Stvaraoca
  64.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  65.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Volujom Stvaraoca
  66.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  67.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  68.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  69.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  70.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  71.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  72.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  73.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  74.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  75.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  76.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  77.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Volujom Stvaraoca
  78.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  79.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  80.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  81.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  82.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  83.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  84.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom STVARAOCA
  85.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  86.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  87.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  88.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  89.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  90.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  91.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  92.Ja želiminiše da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  93.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  94.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  95.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  96.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  97.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  98.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca
  99.Ja želim da se sve moje misli usklade sa Voljom Stvaraoca

  U IME OCA , SINA I SVETOGA DUHA NEKA TAKO BUDE
  ❤❤❤AMIN ❤❤❤

  • 1.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   2.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   3.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa voljom Stvaraoca
   4Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   5.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   6.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   7.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   8.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   9.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   10.ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa voljom Stvaraoca
   11.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   12.Ja želim da misli svih ljudi budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   13.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   14.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   15.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   16.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   17.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   18.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   19.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   20.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   21.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   22.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   23.Ja zelim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   24.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   25.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   26.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   27.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   28.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   29.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   30.Ja zelim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   31.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   32.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   33.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   34.Ja želim da mišli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   35.Ja želim da mišli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   36.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   37.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa voljom Voljom Stvaraoca
   38.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   39.Ja želim da misli svih ljudna Planetii budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   40.Ja želim da misli svih ljudina Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   41.Ja želim da misli svih ljudina Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   4.2Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   43.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   44.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   45.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   46.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   47.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   48.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   49.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   50.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   51.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   52.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   53.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   54.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   55.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   56.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   57.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   58.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   59.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   60.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   61.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   62.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   63.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   64.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   65.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   66.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   67.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   68.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   69.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   70.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   71.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   72.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   73.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   74.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   75.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   76.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   77.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   78.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   79.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   80.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   81.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   82.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   83.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   84.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   85.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   86.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   87.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   88.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   89.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   90.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   91.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   92.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   93.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   94.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   95.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   96.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   97.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   98.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca
   99.Ja želim da misli svih ljudi na Planeti budu u skladu sa Voljom Stvaraoca. …….
   MOJA BROJ= 999 DA
   DAJ BOŽE DA SE MOJE MISLI I MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA U IME VIŠIH CILJEVA ZA DOBROBIT SVIH LJUDI, SVOG ŽIVOG SVETA I, DUHOVNOG PROSPERITET A CELE LJUDSKE RASE I OPSTANKA NAŠE DRAGE PLANETE ( NAŠEG JEDINOGA.HVALA DOMA)❤💙💚💛💜❤❤U IME OCA, SINA I SVETOGA DUHA NEKA TAKO BUDE………AMIN

 28. 1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2..Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3..Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4.1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5.1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6..Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7..Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8..Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9.1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10.1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  1.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca5..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje isli sa voljom Stvaraoca
  5.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje imsli sa voljom Stvaraoca
  18.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje isli sa voljom Stvaraoca
  58.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60.želim da svi ljudi na planeti usklade svojem isli sa voljom Stvaraoca
  61.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66 želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. želim da svi ljudi na planeti usklade svoj misli sa volom stvaraoca
  68.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje imsli sa voljom Stvaraoca
  76.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje imsli sa voljom Stvaraoca
  77.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81.želim da svi ljudi na planeti usklade svojem isli sa voljom Stvaraoca
  82.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88.želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99..želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 29. 1. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 3. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 4. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 6. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 7. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 9. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 10. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 12. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 13 Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 15. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 1. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 18. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 19 Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 21. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 22. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 24. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 25. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 27. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 28. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 30. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 31. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 33. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 34. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 36.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 37. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 39.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 40. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 41.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 42.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 43.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 45. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 46.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 48.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 49.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 51.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 52.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 54.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 55.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 57.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 58.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 60.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 61.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 63.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 64 Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 66.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 67.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 69.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 70.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 72.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 73.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 75.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 76.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 78.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 79.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 81.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 82.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 84.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 85.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 87.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 88.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 90.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 91.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 93.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 94. Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 96.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 97.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca 99.Želim da se sve moje misli usklade s voljom Stvaraoca

 30. 1. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  2. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  3. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  4. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  5. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  6. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  7. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  8. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  9. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  10. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  11. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  12. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  13. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  14. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  15. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  16. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  17. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  18. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  19. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  20. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  21. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  22. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  23. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  24. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  25. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  26. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  27. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  28. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  29. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  30. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  31. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  32. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  33. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  34. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  35. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  36. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  37. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  38. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  38. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  39. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  40. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  41. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  42. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  43. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  44. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  45. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  46. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  47. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  48. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  49. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  50. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  51. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  52. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  53. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  54. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  55. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  56. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  57. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  58. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  59. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  60. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  61. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  62. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  63. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  64. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  65. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  66. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  67. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  68. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  69. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  70. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  71. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  72. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  73. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  74. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  75. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  76. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  77. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  78. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  79. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  80. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  81. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  82. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  83. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  84. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  85. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  86. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  87. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  88. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  89. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  90. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  91. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  91. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  92. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  93. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  94. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  95. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  96. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  97. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  98. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  99. ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA
  VOLJOM STVARAOCA
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

 31. 1. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 32. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  • 1.Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   2.Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   3Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   4Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   5Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   6 Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   7Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   8Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   9Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   10Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   11Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   12Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   13Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   14Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   15Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   16Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   17Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   18Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   19Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   20Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   21Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   22Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   23Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   24Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   25Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   26Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   27Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   28Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   29Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   30Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   31Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   32Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   33Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   34Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   35Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   36Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   37Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   38Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   39Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   40Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   41Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   42Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   43Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   44Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   45Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   46Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   47Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   48Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   49Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   50Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   51Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   52Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   53Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   54Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   55Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   56Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   57Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   58Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   59Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   60Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   61Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   62Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   63Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   64Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   65Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   66Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   67Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   68Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   69Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   70Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   71Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   72Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   73Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   74Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   75Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   76Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   77Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   78Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   79Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   80Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   81Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   82Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   83Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   84Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   85Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   86Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   87Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   88Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   89Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   90Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   91Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   92Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   93Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   94Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   95Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   96Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   97Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   98Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
   99Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 33. 1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Srvaraoca.
  25Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36ŽŽelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  1.Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6 Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99Želim da se misli svih ljudi na Planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 34. 1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  IIII
  1.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca

 35. 1.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve misli svih ljudi na planetu usklade sa voljom Stvaraoca
  III
  1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 36. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. Želim sa svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  💞💞💞💞💞💞💞

  Hvala❤️Hvala ❤️Hvala ❤️

 37. 1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 38. 1 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99 Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  hvala,hvala,hvala

 39. Olivera Filipović

  1.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  HVALA,HVALA,HVALA,HVALA,HVALA,HVALA,HVALA,HVALA,HVALA,HVALA

 40. 1. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 41. 1. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. zeiim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 42. 1.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  2.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  3.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  4.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  5.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  6.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  7.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  8.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  9.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  10.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  11.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  12.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  13.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  14.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  15.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  16.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  17.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  18.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  19.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  20.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  21.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  22.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  23.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  24.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  25.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  26.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  27.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  28.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  29.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  30.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  31.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  32.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  33.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  34.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  35.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  36.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  37.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  38.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  39.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  40.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  41.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  42.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  43.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  44.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  45.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  46.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  47.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  48.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  49.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  50.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  51.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  52.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  53.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  54.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  55.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  56.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  57.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  58.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  59.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  60.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  61.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  62.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  63.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  64.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  65.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  66.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  67.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  68.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  69.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  70.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  71.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  72.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  73.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  74.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  75.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  76.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  77.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  78.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  79.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  80.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  81.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  82.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  83.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  84.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  85.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  86.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  87.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  88.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  89.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  90.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  91.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  92.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  93.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  94.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  95.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  96.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  97.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  98.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  99.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA

  1.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  2.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  3.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  4.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  5.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  6.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  7.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  8.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  9.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  10.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  11.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  12.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  13.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  14.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  15.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  16.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  17.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  18.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  19.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  20.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  21.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  22.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  23.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  24.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  25.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  26.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  27.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  28.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  29.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  30.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  31.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  32.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  33.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  34.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  35.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  36.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  37.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  38.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  39.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  40.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  41.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  42.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  43.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  44.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  45.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  46.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  47.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  48.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  49.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  50.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  51.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  52.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  53.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  54.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  55.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  56.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  57.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  58.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  59.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  60.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  61.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  62.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  63.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  64.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  65.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  66.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  67.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  68.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  69.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  70.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  71.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  72.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  73.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  74.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  75.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  76.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  77.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  78.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  79.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  80.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  81.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  82.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  83.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  84.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  85.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  86.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  87.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  88.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  89.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  90.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  91.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  92.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  93.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  94.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  95.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  96.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  97.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  98.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  99.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA

 43. 1. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6 Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10.zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  16.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  18 Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  19.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  32.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  41.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca.
  48.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  55.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  58.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  59.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  63.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  66.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  68.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  72.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  75.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  76.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  79.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  81.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  83.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  85.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  87.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  88.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  89.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  90.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  91.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  92.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  93.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  94.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  95.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  96.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  97.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  98.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  99.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

  1. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  10.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  11.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  12.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  13.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  14.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  15.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  16.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  17.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  18.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  19.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  20.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  21.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  22.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  23.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  24.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  25.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  26.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  27.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  28.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  29.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  30.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  31.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  32.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  33.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  34.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  35.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  36.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  37.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  38.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  39.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  40.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  41.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  42.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  43.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  44.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  45.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  46.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  47.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  48.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  49.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  50.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  51.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  52.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  53.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  54.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  55.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  56.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  57.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  58.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  59.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  60.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  61.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  62.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  63.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  64.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  65.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  66.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  67.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  68.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  69.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  70.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  71.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  72.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  73.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoa.
  74.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  75.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  76.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  77.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  78.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  79.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  80.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  81.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  82.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  83.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  84.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  85.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  86.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  87.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  88.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  89.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  90.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  91.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  92.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  93.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  94.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  95.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  96.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  97.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  98.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  99.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.

 44. 1. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 45. 1-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  2-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  3-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  4-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  5-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  6-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  7-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  8-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  9-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  10-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  11-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  12-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  13-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  14-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  15 ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  16-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  17-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  18-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  19-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  20-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  21-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  22-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  23-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  24-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  25-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  26-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  27-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  28-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  29-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  30-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  31-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  32-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  33-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  34-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  35-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  36-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  37-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  38-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  39-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  40-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  41-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  42-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  43-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  44-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  45-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  46-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  47-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  48-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  49-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  50-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  51-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  52-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  53-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  54-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  55-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  56-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  57-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  58-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  59-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  60-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  61-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  62-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  63-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  64-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  65-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  66-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  67-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  68-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  69-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  70-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  71-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  72-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  73-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  74-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  75-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  76-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  77-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  78-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  79-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  80-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  81-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  82-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  83-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  84-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  85-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  86-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  87-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  88-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  89-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  90-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  91-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  92-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  93-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  94-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  95-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  96-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  97-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  98-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  99-ZELIM DA SE MISLI SVIH LJUDI NA PLANETI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  💖🙏💖

 46. 1. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 2. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 3. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 4. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 5. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 6. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 7. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 8. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 9. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 10. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 11. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 12. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 13 . Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 14. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 15. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 16. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 17. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 18. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 19. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 20. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 21. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 22. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 23. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 24. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 25. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 26. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 27. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 28. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 29. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 30. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 31. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 32. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 33. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 34. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 35. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 36. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 37. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 38. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 39. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 40. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 41. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 42. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 43. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 44. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 45. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 46. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 47. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 48. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 49. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 50. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 51. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 52. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 53. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 54. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 55. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 56. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 57. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 58. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 59. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 60. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 61. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 62. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 63. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 64. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 65. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 66. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 67. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 68,. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 69. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 70. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 71. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 72. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 73. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 74. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 75. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 76. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 77. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 78. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 79. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 80. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 81. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 82. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 83. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 84. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 85. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 86. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 87. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 88. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 89. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 90. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 91. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 92. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 93. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 94. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 95. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 96. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 97. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 98. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 99. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.
  100. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 101. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 102. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 103. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 104. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 105. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 106. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 107. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 108. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 109. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 110. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 111. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 112. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 113. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 114. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 115. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 116. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 117. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 118. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 119. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 120. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 121. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 122. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 123. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 124. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 125. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 126. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 127. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 138. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 139. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 140. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 141. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 142. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 143. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 144. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 145. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 146. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 147. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 148. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 149. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 150. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 151. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 152. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 153. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 154. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 155. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 156. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 157. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 158. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 159. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 160. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 161. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 162. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 163. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 164. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 165. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 166. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 167. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 168. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 169. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 170. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 171. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.. 172. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 173. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 174. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 175. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 176. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 177. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 178. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 179. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 180. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 181. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 182. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 183. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 184. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 185. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 186. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 187. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 188. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 189. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 190. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 191. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 192. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 193. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 194. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 195. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 196. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 197. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 198. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca. 199. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca.

 47. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…❤️

 48. 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…❤️
  Odgovori

 49. 1.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  2.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  3.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI YSKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  4.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  5.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  6.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  7.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  8.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  9.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  10.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  11.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  12.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  13.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  14.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  15.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  16.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  17.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI YSKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  18.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  19.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI YSKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  20.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  21.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  22.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  23.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  24.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  25.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  26.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  27.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  28.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  29.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  30.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  31.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  32.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI YSKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  33.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  34.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  35.ZELIM SA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  36.ZELIM DA SE SVE MIJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  37.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  38.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  39.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  40.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  41.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  42.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  43.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  44.ZELIM DA SE SVE MOJE MUSLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  45.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  46.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  47.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  48.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI YSKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  49.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  50.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  51.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  52.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  53.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA BOLJOM STVARAOCA
  54.ZELIM DA SE SVE MIHE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  55.ZELIM DA SE SVE MOJE MUSLI USKLADE DA VOLJOM STVARAOCA
  56.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  57.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  58.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  59.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  60.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  61.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  62.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  63.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  64.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  65.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  66.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  67.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  68.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  69.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  70.ZELIM DA SE SVE MIJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  71.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  72.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  73.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  74.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  75.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  76.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  77.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  78.ZELIM DA SE SVE MOHE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  79.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  80.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  81.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  82.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  83.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  84.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  85.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  86.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  87.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  88.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  89.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  90.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  91.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  92.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  93.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  94.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  95.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  96.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  97.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  98.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  99.ZELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARAOCA
  HVALA HVALA HVALA💓💓💓
  661 1001 113 448 113💓💓💓

 50. https://www.facebook.com/tamara.sijan.5?fref=gc&dti=216077778820712

  1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 51. 1. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 6. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 7. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 10. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 11. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 12. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 13. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 14. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 15. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 16. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 17. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 18. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 19. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 20. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 21. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 22. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 23. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 24. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 25. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 26. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 27. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 28. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 29. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 30. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 31. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 32. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 33. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 34. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 35. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 36. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 37. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 38. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 39. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 40. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 41. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 42. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 43. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 44. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 45. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 46. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 47. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 48. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 49. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 50. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 51. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 52. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 53. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 54. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 55. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 56. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 57. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 58. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 59. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 60. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 62. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 63. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 64. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 65. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 66. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 67. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 68. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 69. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 70. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 71. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 72. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 73. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 74. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 75. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 76. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 77. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 78. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 79. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 80. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 81. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 82. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 83. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 84. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 85. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 86. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 87. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 88. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 89. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 90. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 91. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 92. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 93. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 94. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 95. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 96. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 97. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 98. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 99. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  100. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 101. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 102. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 103. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 104. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 105. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 106. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 107. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 108. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 109. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 110. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 111. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 112. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 113. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 114. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 115. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 116. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 117. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 118. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 119. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 120. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 121. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 122. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 123. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 124. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 125. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 126. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 127. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 128. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 129. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 130. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 131. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 132. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 133. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 134. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 135. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 136. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 137. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 138. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 139. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 140. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 141. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 142. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 143. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 144. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 145. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 146. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 147. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 148. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 149. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 150. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 151. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 152. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 153. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 154. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 155. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 156. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 157. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 158. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 159. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 160. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 161. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 162. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 163. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 164. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 165. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 166. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 167. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 168. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 169. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 170. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 171. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 172. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 173. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 174. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 175. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 176. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 177. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 178. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 179. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 180. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 181. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 182. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 183. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 184. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 185. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 186. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 187. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 188. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 189. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 190. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 191. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 192. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 193. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 194. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 195. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 196. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 197. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 198. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. 199. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

 52. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  1. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  2. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  3. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  4. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  5. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  6. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  7. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  8. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  9. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  10. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  11. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  12. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  13. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  14. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  15. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  16. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  17. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  18. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  19. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  20. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  21. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  22. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  23. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  24. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  25. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  26. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  27. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  28. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  29. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  30. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  31. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  32. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  33. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  34. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  35. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  36. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  37. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  38. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  39. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  40. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  41. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  42. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  43. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  44. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  45. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  46. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  47. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  48. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  49. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  50. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  51. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  52. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  53. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  54. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  55. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  56. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  57. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  58. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  59. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  60. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  61. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  62. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  63. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  64. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  65. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  66. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  67. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  68. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  69. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  70. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  71. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  72. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  73. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  74. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  75. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  76. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  77. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  78. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  79. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  80. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  81. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  82. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  83. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  84. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  85. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  86. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  87. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  88. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  89. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  90. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  91. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  92. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  93. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  94. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  95. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  96. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  97. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  98. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  99. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица

  • 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

   1. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   2. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   3. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   4. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   5. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   6. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   7. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   8. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   9. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   10. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   11. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   12. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   13. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   14. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   15. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   16. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   17. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   18. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   19. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   20. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   21. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   22. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   23. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   24. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   25. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   26. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   27. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   28. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   29. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   30. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   31. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   32. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   33. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   34. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   35. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   36. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   37. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   38. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   39. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   40. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   41. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   42. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   43. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   44. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   45. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   46. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   47. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   48. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   49. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   50. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   51. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   52. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   53. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   54. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   55. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   56. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   57. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   58. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   59. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   60. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   61. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   62. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   63. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   64. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   65. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   66. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   67. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   68. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   69. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   70. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   71. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   72. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   73. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   74. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   75. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   76. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   77. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   78. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   79. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   80. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   81. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   82. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   83. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   84. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   85. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   86. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   87. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   88. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   89. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   90. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   91. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   92. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   93. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   94. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   95. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   96. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   97. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   98. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
   99. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица

 53. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 54. 1.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараоца
  2. Желим да се моје мисли ускладе са вољеном Ствараоца
  3. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  4.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  5. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  6. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  7. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  8.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  9. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  10. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  11.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  12.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  13. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  14.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  15. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  16. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  17. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  18. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  19. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  20. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  21. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  22. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  23. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  24. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  25. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  26. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  27. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  28. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  29.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  30. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  31. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  32. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  33. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  34. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  35. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  36. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  37. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  38. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  39. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  40. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  41. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  42. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  43. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  44. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  45.Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  46. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  47. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  48. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  49. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  50. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  51. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  52. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  53. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  54. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  55. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  56. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  57. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  58. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  59. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  60. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  61. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  62. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  63. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  64. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  65. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  66. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  67. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  68. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  69. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  70. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  71. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  72. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  73. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  74. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  75. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  76. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  77. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  78. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  79. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  80. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  81. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  82. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  83. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  84. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  85. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  86. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  87. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  88. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  89. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  90. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  91. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  92. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  93. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  94. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  95. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  96. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  97. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  98. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица
  99. Желим да се моје мисли ускладе са вољом Ствараица

  1. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  2. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  3. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  4. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  5. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  6. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  7. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  8. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  9. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  10. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  11. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  12. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  13. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  14. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  15. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  16. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  17. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  18. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  19. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  20. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  21. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  22. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  23. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  24. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  25. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  26. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  27. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  28. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  29. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  30. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  31. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  32. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  33. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  34. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  35. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  36. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  37. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  38. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  39. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  40. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  41. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  42. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  43. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  44. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  45. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  46. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  47. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  48. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  49. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  50. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  51. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  52. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  53. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  54. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  55. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  56. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  57. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  58. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  59. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  60. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  61. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  62. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  63. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  64. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  65. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  66. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  67. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  68. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  69. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  70. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  71. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  72. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  73. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  74. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  75. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  76. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  77. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  78. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  79. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  80. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  81. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  82. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  83. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  84. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  85. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  86. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  87. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  88. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  89. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  90. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  91. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  92. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  93. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  94. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  95. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  96. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  97. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  98. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица
  99. Желим да се мисли свих људи ускладе са вољом Ствараица

  777Н

 55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  1. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stavraoca
  91. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim, da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  1. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stavraoca
  25. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stavraoca
  82. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stavraoca
  93. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Želim, da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 56. 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 57. Broj: 231M

  1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

 58. 1.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50..Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93 Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Zelim ds se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.

  1.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49 Zelim da se misli svih ljudina planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 59. 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…
  99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca…❤️

 60. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…❤️

 61. 1. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  6. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  7. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  10. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  11. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  12. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  13. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  14. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  15. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  16. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  17. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  18. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  19. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  20. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  21. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  22. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  23. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  24. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  25. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  26. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  27. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  28. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  29. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  30. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  31. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  32. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  33. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  34. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  35. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  36. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  37. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  38. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  39. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  40. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  41. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  42. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  43. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  44. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  45. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  46. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  47. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  48. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  49. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  50. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  51. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  52. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  53. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  54. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  55. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  56. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  57. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  58. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  59. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  60. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  61. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  62. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  63. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  64. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  65. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  66. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  67. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  68. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  69. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  70. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  71. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  72. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  73. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  74. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  75. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  76. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  77. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  78. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  79. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  80. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  81. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  82. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  83. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  84. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  85. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  86. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  87. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  88. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  89. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  90. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  91. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  92. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  93. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  94. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  95. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  96. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  97. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  98. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.
  99. Zelim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

  💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛

 62. 1, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 2, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  3, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 4, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  5, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 6, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  7, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 8, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  9, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 10, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  11, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 12, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  13, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 14, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  15, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 16, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  17, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 18, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  19, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 20, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  21, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 22, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  23, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 24, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  25, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 26, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  27, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 28, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  29, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 30, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  31, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 32, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  33, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 34, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  35, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 36, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  37, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 38, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  39, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 40, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 42, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  43, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 44, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  45, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 46, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  47, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 48, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  49, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 50, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  51, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 52, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  53, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 54, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  55, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 56, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  57, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 58, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  59, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 60, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  61, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 62, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  63, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 64, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  65, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 66, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  67, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 68, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  69, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 70, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  71, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 72, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  73, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 74, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  75, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 76, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  77, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 78, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  79, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 80, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  81, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 82, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  83, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 84, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  85, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 86, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  87, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 88, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  89, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 90, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  91, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 92, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  93, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 94, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  95, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 96, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  97, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 98, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  99, Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 63. 1.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  2.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  3.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  4.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  5.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  6.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  7.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  8.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM DTVARAOCA
  9.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  10.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  11.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  12.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  13.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA BOLJOM STVARAOCA
  14.ZIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  15.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  16.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  17.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  18.ZELIM SA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  19.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  20.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  21.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  22.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  23.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  24.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  25.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  26.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  27.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  28.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  29.ZELIM DA S I LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  30.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  31.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  32.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  33.ZIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  34.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  35.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  36.ZELIM DA SVI LJYDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  37.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  38.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  39.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  40.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  41.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  42.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  43.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  44.ZIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  45.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  46.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  47.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  48.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  49.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  50.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  51.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  52.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  53.ZIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  54.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  55.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  56.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  57.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  58.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  59.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  60.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  61.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI UAKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  62.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  63.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  64.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE S OJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  65.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  66.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  67.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  68.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  69.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  70.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  71.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  72.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  73.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  74.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  75.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  76.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  77.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  78.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  79.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  80.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  81.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  82.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  83.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  84.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  85.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  86.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  87.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  88.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  89.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  90.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  91.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  92.ZELIM DA SVI LJYDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  93.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  94.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  95.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  96.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  97.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  98.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  99.ZELIM DA SVI LJUDI NA PLANETI USKLADE SVOJE MISLI SA VOLJOM STVARAOCA
  HVALA HVALA HVALA 💓💓💓

 64. 1 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9 Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  zagrljaj svima

 65. 1 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  2 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  3 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  4 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  5 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  6 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  7 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  8 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  9 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  10 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  11 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  12 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  13 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  14 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  15 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  16 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  17 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  18 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  19 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  20 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  21 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  22 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  26 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  27 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  28 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  29 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  30 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  31 Želim da se sve mpje misli usklade sa voljom stvaraoca
  32 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  33 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  34 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  35 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  36 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  37 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  38 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  39 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  40 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  41 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  42 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  43 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  44 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  45 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  46 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  47 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  48 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  49 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  50 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  51 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  52 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  53 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  54 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  55 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  56 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  57 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  58 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  59 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  60 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  61 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  62 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  63 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  64 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  65 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  66 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  67 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  68 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  69 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  70 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  71 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  72 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  73 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  74 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  75 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  76 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  77 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  78 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  79 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  80 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  81 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  82 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  83 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  84 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  85 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  86 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  87 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  88 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  89 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  90 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  91 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  92 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  93 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  94 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  95 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  96 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  97 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  98 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  99 Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  zagrljaj

 66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

 68. 1. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 69. Olivera Filipović

  1.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  2.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  3.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  4.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  5.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  6.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  7.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  8.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  9.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  10.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  11.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Srvaraoca“
  12.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  13.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  14.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  15.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  16.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  17.“želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  18.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  19.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  20.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  21.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  22.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  23.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  24.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  25.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  26.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  27.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  28.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  29.“želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  30.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  31.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  32.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  33.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  34.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  35.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  36.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  37.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  38.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  39.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  40.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  41.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  42.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  43.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  44.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  45.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  46.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  47.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  48.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  49.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  50.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  51.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  52.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  53.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  54.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  55.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  56.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  57.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  58.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  59.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  60.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  61.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  62.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  63.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  64.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  65.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  66.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  67.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  68.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  69.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  70.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  71.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  72.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  73.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  74.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  75.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  76.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  77.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  78.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  79.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  80.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  81.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  82.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  83.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  84.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  85.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  86.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  87.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  88.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  89.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  90.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  91.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  92.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  93.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  94.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  95.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  96.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  97.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  98.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“
  99.“Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca“

 70. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca

  1. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  2. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  3. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  4. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  5. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  6. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  7. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  8. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  9. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  10. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  11. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  12. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  13. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  14. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  15. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  16. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  17. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  18. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  19. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  20. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  21. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  22. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  23. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  24. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  25. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  26. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  27. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  28. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  29. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  30. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  31. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  32. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  33. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  34. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  35. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  36. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  37. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  38. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  39. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  40. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  41. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  42. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  43. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  44. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  45. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  46. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  47. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  48. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  49. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  50. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  51. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  52. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  53. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  54. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  55. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  56. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  57. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  58. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  59. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  60. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  61. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  62. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  63. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  64. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  65. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  66. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  67. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  68. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  69. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  70. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  71. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  72. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  73. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  74. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  75. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  76. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  77. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  78. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  79. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  80. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  81. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  82. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  83. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  84. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  85. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  86. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  87. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  88. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  89. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  90. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  91. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  92. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  93. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  94. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  95. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  96. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  97. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  98. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca
  99. Želim da svi ljudi na Planeti usklade svoje misli sa voljom stvaraoca

  Hvala hvala hvala

 71. 01. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 02. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 03. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 04. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 05. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 06. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 07. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 08. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 09. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 30.. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 34.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 39.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 48.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 60.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 61.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 64.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 72.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 74.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 75.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 78.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 80.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 87.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 88.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 94.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 98.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca 99.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca .

 72. 1. Želim da se misli svih ljudi usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se misli svih ljudi usklade sa voljom Stvaraova
  3. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da seisli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklase sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da se misli sbih ljudi na planet usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se misli svih ljudi na planetibusklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljon Stvaraoca
  11. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se misli svih ljudi na pla eti usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade misli sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se misli svih ljudi na aneti usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da misli svih ljudi na planeti uslade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se misli svih ljudi na llaneti usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljon Stvaraoca
  24. Zelim da se misli svih ljudi na planeti jsklade sa boljom Stvaraoca
  25. Želim da se misli svih ljidi ma planeti usade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa boljom Stvaraoca
  28. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29.želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se misli svib ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Zelim da se misli svih ljudi na planetj usklade sa holjom Stvaraoca
  33. Želim da se misli svih ljudi na aneti usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se misli svih ljudi na planeti usade sa vlljom Stvaraoca
  36. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Zelim da svi ljudi na planeti uslade svoje misli sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se mislo svih ljudi na planeti usklade sa vlljom Stvaraoca
  43. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se mislj svoh ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Zelim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se misli svih ljudi a planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvataocq
  62. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade aa voljom Stvaraoca
  65. Ùelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim sa se miSli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se misli svih ljudi na planeti uaklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želom da se misli svih ljudo na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želom da se mislo svih ljudk na planeti usade sa voljo. Stvaraoca
  73. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da seisli svih ljudi na planeti usklade aa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade aa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se misli svih ljudi ma planetibusklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želom da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se misli svih ljudi na llaneti usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se misli svih ljudi na plabeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se misli svih ljudi ma planeti usklade sa voljom Stvaraoca. ❤

 73. 1.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 3 .Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 4.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 5.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 6.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca. 7.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 8.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 9.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 10.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 11.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 12.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 13.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 15.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 16.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 17.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 18.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 19.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 20.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 21.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 22.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 23.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 24.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 25.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 26.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 27.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 28.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 29.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 30.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 31.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 32.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 33.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 34.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 35.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 36.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 37.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 38.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 39.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 40.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 41.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 42.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 43.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 44.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 45.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 46.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 47.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 48.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 49.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 50.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 51.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 52.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 53.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 54.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 55.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 56.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 57.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 58.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 59.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 60.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 61.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 62.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 63.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 64.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 66.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 67.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 68.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 69.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 70.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 71.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 72.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 73.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 74.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 75.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 76.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 77.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 78.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 79.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 80.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 81.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 82.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 83.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 84.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 85.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 86.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 87.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 88.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 89.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 90.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 91.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 92.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 93.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 94.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 95.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 96.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 97.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 98.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca 99.Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca.

 74. !. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  2. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  3. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  4. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  5. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  6 zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  7. zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  8. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  9. Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  10.zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  11.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  12.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  13.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  14.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  15.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  17.zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  18 Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  20.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  21.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  22.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  23.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  24.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  25.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  26.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  27.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  28.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  29.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  30.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  31.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  32.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  33.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  34.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  35.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  36.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  37.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  38.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  39.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  40.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  41.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  42.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  43.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  44.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  45.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  46.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  47.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom stvaraoca.
  48.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  49.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  50.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  51.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  52.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  53.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  54.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  55.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  56.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  57.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  61.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  62.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  63.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  64.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  65.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  66.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  67.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  68.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  69.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  70.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  71.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  72.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  73.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  74.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  75.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  76.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  77.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  78.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  80.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  82.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  83.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  84.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca.
  86.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Zelim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  1. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

  .Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 75. 1.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 76. 1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

 77. 1.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se sve moje misli usklade sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  3.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  4.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  5.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  6.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  7.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  8.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  9.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  10.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  11.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvatalaca
  12.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  13.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  14.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  15.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  16.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  17.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  18.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  19.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  20.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  21.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  22.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  23.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  24.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  25.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  26.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  27.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  28.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  29.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  30.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  31.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  32.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  33.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  34.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  35.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  36.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  37.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  38.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  39.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  40.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  41.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  42.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  43.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  44.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  45.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  46.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  47.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  48.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  49.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  50.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  51.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  52.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  53.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  54.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  55.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  56.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  57.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  58.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  59.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  60.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  61.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  62.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  63.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  64.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  65.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  66.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  67.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  68.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  69.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  70.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  71.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  72.Želim da sa sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  73.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  74.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  75.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  76.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  77.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  78.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  79.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  80.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  81.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  82.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  83.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  84.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  85.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  86.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  87.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  88.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  89.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  90.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  91.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  92.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  93.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  94.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  95.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  96.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  97.Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaralaca
  98.Želim da se sve moje misli usklade sa. voljom Stvaralaca
  99.ŽELIM DA SE SVE MOJE MISLI USKLADE SA VOLJOM STVARALACA

 78. 1.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 79. 1. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  2. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  3. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  4. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  5. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  6. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  7. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  8. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  9. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  10. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  11. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  11. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  12. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  13. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  14.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  15. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  16. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  17. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  18. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  19. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  20. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  21. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  22. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  23. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  24. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  25. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  26. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  27. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  28. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  29. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  30. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  31. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  32. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  33. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  34. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  35. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  36. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  37. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  38. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  38. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  39. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  40. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  41. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  42. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  43. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  44. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  45. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  46. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  48. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  49. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  50. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  51. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  51.Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  52. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  53. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  54. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  55. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  56. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA..
  57. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  58. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  59. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  60. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  62. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  63. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  64. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  65. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  66. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  67. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  68. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  69. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  70. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  71. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  72. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  73. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  74. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  75. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  76. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  77. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  78. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  79. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  80. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  81. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  82. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  83. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  84. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  85. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  86. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  87. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  88. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  89. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  90. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  91. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  92. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  93. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  94. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  95. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  96. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  97. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  98. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  99. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom STVARAOCA.
  HVALA TI, VOLIM TE……

 80. 1. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2..Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom stvaraoca
  4. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom stvaraoca.
  5. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Zelim da se misli svih ljudi na planeti Usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11.Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom stvaraoca
  22. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljpm Stvaraoca
  26. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Zelim da se misli svih ludi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa volom Stvaraoca
  77. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78 Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80 .Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Zelim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

 81. 1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca

  III

  1. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  2. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  3. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  4. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  5. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  6. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  7. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  8. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  9. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  10. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  11. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  12. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  13. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  14. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  15. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  16. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  17. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  18. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  19. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  20. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  21. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  22. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  23. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  24. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  25. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  26. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  27. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  28. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  29. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  30. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  31. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  32. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  33. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  34. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  35. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  36. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  37. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  38. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  39. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  40. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  41. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  42. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  43. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  44. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  45. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  46. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  47. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  48. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  49. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  50. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  51. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  52. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  53. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  54. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  55. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  56. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  57. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  58. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  59. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  60. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  61. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  62. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  63. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  64. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  65. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  66. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  67. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  68. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  69. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  70. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  71. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  72. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  73. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  74. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  75. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  76. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  77. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  78. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  79. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  80. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  81. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  82. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  83. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  84. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  85. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  86. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  87. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  88. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  89. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  90. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  91. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  92. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  93. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  94. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  95. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  96. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  97. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  98. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca
  99. Želim da se misli svih ljudi na planeti usklade sa voljom Stvaraoca

  • 1. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   2. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   3. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   4. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   5. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   6. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   7. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   8. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   9. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   10. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   11. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   12. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   13. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   14. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   15. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   16. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   17. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   18. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   19. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   20. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   21. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   22. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   23. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   24. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   25. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   26. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   27. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   28. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   29. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   30. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   31. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   32. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   33. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   34. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   35. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   36. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   37. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   38. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   39. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   40. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   41. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   42. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   43. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   44. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   45. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   46. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   47. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   48. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   49. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   50. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   51. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   52. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   53. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   54. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   55. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   56. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   57. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   58. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   59. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   60. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   61. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   62. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   63. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   64. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   65. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   66. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   67. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   68. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   69. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   70. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   71. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   72. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   73. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   74. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   75. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   76. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   77. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   78. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   79. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   80. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   81. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   82. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   83. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   84. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   85. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   86. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   87. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   88. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   89. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   90. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   91. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   92. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   93. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   94. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   95. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   96. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   97. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   98. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca
   99. Želim da svi ljudi na planeti usklade svoje misli sa voljom Stvaraoca

   💗

   1. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   2. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   3. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   4. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   5. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   6. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   7. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   8. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   9. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   10. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   11. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   12. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   13. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   14. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   15. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   16. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   17. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   18. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   19. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   20. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   21. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   22. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   23. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   24. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   25. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   26. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   27. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   28. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   29. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   30. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   31. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   32. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   33. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   34. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   35. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   36. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   37. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   38. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   39. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   40. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   41. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   42. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   43. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   44. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   45. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   46. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   47. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   48. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   49. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   50. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   51. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   52. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   53. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   54. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   55. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   56. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   57. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   58. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   59. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   60. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   61. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   62. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   63. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   64. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   65. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   66. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   67. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   68. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   69. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   70. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   71. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   72. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   73. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   74. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   75. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   76. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   77. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   78. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   79. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   80. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   81. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   82. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   83. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   84. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   85. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   86. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   87. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   88. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   89. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   90. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   91. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   92. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   93. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   94. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   95. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   96. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   97. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   98. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca
   99. Želim da se sve moje misli usklade sa voljom Stvaraoca…

   💖🙏🏻💖🙏🏻💖🙏🏻💖🙏🏻💖

Ostavite odgovor