NS (INFO) – Radionica „Iskustva Zaljubljenika u Sveta znanja“ 02.07.2019.

Svako osoba se nekada, u nekom periodu „navukla“ na raznoliku ponudu koju pruža život. Tzv poroci mogu biti neka hrana ili piće, neki hobi ili sport, neka osoba ili grupa, neko učenje ili edukacija, neka profesija ili zanimanje, neko duhovno učenje ili pravac.

Tako se i jedna veća grupa sa prostora Balkana sa svih kontinenata „navukla“ na sve ono što pružaju Sveta znanja, konkretno znanja duhovnih energija. Reči kojima bi se opisao taj put ne postoje jer za nešto treba da postoji i adekvatan naziv.

Ako su Sveta znanja informacije koje su korisne za sav živi svet na planeti kao i samu planetu, ako Sveta znanja daju rešenja za sve životne situacije i probleme, ako nas Sveta znanja vraćaju do zdravlja, balansa, harmonije, izvora, Stvaraoca, Boga kako god ga zvali, ako Sveta znanja razvijaju inteligenciju, kreativnost, humanost, toleranciju, dobrotu, ako Sveta znanja pomažu razvoju duhovne širine, potencijalu same osobe i još mnogo, mnogo drugih situacija za koje „savremena civilizacija“ nema rešenje, koji bi adekvatan naziv bio za dobijanje svih tih mogućnosti?

Zato pričamo o znanjima i delimo ih uz napomenu da su to informacije ili znanja duhovnih energija, zato pokušavamo podići nivo svesti kod ljudi jer okrenutost ka materiji i duhovno slepilo stvaraju blokade na razrešenju svih nabrojanih životnih situacija, problema ili stanja.

Dobro došli na radionicu „Iskustva Zaljubljenika u Sveta znanja“…

„Budite najbolja verzija samog sebe.“

Novi Sad – 02.07.2019. (Utorak)
17:00 do 19:00
Sala SOFK-e
Masarikova 25-III sprat
Ulaznica – Članarina 1000 din.

Svi učesnici putovanja i sa članskim paketom za jul će imati direktan prenos preko web-a…

Dobro došli na Lepotu Duhovnog Razvoja
www.lepotaduhovnograzvoja.com

Ostavite odgovor