ISKLJUČIVO ZA NEREGISTROVANE ČLANOVE!

[ms-note type=“info“] Pred Vama se nalazi lista dostupnih članarina.

Da biste se registrovali, jednostavno kliknite na dugme „Učlanjujem se!“ i pratite popunjavanje forme nakon čega ćete dobiti sve podatke sa računima za realizaciju uplate.

Skeniranu ili slikanu uplatnicu prosledite na mail: lepotaduhovnograzvoja@gmail.com

NAPOMENA: Prvim delom registracije dobijate korisnički nalog koji je trajan.

Nakon evidentirane uplate, Vašem korsničkom nalogu dodeljuje se aktiviran status odabrane članarine.

[/ms-note] [ms-membership-signup]