Tag Archives: dkjul2018

Smisao radionica Moć Tišine – Dekoder za vrata raja

 Smisao Radionica Moć Tišine – Dekoder za vrata raja 06.07.2018. Želim da sve moje misli budu u skladu sa voljom Stvaraoca… Aktiviram Ljubišin kod kosmosa u meni… Aktiviram uz pomoć Ljubiše prenos Svetih znanja u moje Svetleće telo… Aktiviram sve Ljubišine moći za stabilizaciju funkcionisanja nervnog sistema… Aktiviram jezgro Nikole Tesle u meni…prijem Svetih znanja preko Nikole Tesle… Aktiviram …

Čitaj dalje »