Tag Archives: ensavg2018

Energetski snimak – Mesta moći na Tajlandu – 2018.g

“Pred Vama je isceljujuće razvojni snimak čija reprodukcija pokreće delovanje energija sa mesta moći na Tajlandu. Snimak je urađen po uputstvima dobijenim od duhovnih energija i oni predstavljaju njihov poklon ljudima. Ja sam samo “poštar” – medijum preko koga su preneti. Veliki pozdrav za sve” Srđan Škrbić

Čitaj dalje »

Energetski snimak – Mesta moći u Indiji – 2018.g

 “Pred Vama je isceljujuće razvojni snimak čija reprodukcija pokreće delovanje energija sa mesta moći u Indiji. Snimak je urađen po uputstvima dobijenim od duhovnih energija i oni predstavljaju njihov poklon ljudima. Ja sam samo “poštar” – medijum preko koga su preneti. Veliki pozdrav za sve” Srđan Škrbić

Čitaj dalje »

Energetski isceljujući snimak Oče Naš

 Oče Naš je snažna, isceljujuće razvojna energetska molitva gde svaki stih pomaže u nekom segmentu života. Duhovne energije su je dopunile sa još nekoliko stihova da bi se ubrzalo buđenje ljudske rase. Jer sa dosadašnjim tempom buđenja i promene svesti svih ljudi, planeti Zemlji nije predviđena ružičasta budućnost…. 1. Oče naš, koji si na nebesima Sveprožimajuća, podsticajna, otklanja blokade …

Čitaj dalje »