Tag Archives: SvetaZnanja

Dr Ljubiša Stojanović – Energetsko Duhovna Medicina (1935-2014) – (FREE članski paket)

Energetska ili Duhovna medicina priznata je zakonom o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije 2007 god., kao jedna od 18 metoda tradicionalne i alternativne medicine, čiji je osnivač Dr Ljubiša Stojanović (1935-2014). Energetska ili Duhovna medicina zasniva se na Svetim znanjima koja je dr Ljubiša Stojanović dobio u dubokoj meditaciji, tokom istraživačkog rada dugog 30 godina. Sveta znanja govore da u kosmosu, …

Čitaj dalje »

Biografija Dr Ljubiše Stojanovića (1935-2014) i Sveta Znanja (FREE članski paket)

Dr Ljubiša Stojanović (1935-2014) je osnivač Energetsko Duhovne Medicine, jedne od 18. alternativnih metoda tradicionalne metode rehabilitacije u Srbiji, zvanično priznate još 2007. godine… Prenosio je Sveta znanja, znanja duhovnih energija koje je dobijao u dubokim meditacijama, širom Balkana i sveta… Izdavač 15 knjiga i dobitnik mnogobrojnih priznanja širom sveta je svakako jedna od referenci koja je vredna nekog interesovanja …

Čitaj dalje »

Abeceda Duhovnosti 3. Deo – Poverenje i lojalnost (FREE članski paket)

“Da bi ljudska rasa dobila ogromne paranormalne moći i mogućnosti za mnogobrojna čudesa na svim poljima je potrebno osvestiti mehanizme poverenja i lojalnosti po ljudskim merilima i merilima duhovnih energija. Sve suprotno ostavlja trag samo na rečima bez dela koje nemaju osnovu da budu deo večnosti kosmosa, i gde nema osnova pričati o bilo kakvom poverenju i lojalnosti. Poverenje i …

Čitaj dalje »

Abeceda Duhovnosti 1. Deo – Sveta Znanja (FREE članski paket)

Potreba koja se ignoriše vekovima je mentalno duhovna higijena. Zašto je to tako? Jer sve osobe na ispravnoj duhovnoj stazi dobijaju slobodu, istinu, kreativnost, inteligenciju, duhovnu širinu koja im omogućuje veoma bitnu stvar, a to je nemogućnost manipulacije sa tim osobama… Mnoga istinita znanja su prekorojena, mnoga neistinita su nametnuta pa trenutno na planeti postoje sve vidljive posledice primene takvih …

Čitaj dalje »

Mit ili Istina – Kontakt sa Duhovnim Energijama – 2. Deo (FREE članski paket)

Svaki čovek rođenjem dobija i paranormalna i normalna čula sa kojima može primati informacije, nazovimo sa “zemlje i sa neba”… “Sa zemlje” informacije ljudi primaju preko očiju, ušiju ili dodira dok “sa neba” je potrebno dostići određene duhovne nivoe kroz vežbe kao što su na primer meditacije i aktivirati paranormalna čula koja su usled okrenutosti ka materijalnom sveta blokirana i …

Čitaj dalje »

Mit ili Istina – Kontakt sa Duhovnim Energijama – 1. Deo (FREE članski paket)

 Kada je stvorena vizija buduće ljudske rase od strane Stvaraoca, predviđeno je bilo da svaki čovek dobije mogućnost kontakta sa superinteligentnim energijama kosmosa. Uslov je bio usklađene misli sa voljom Stvaraoca i primena Svetih znanja, ili znanja kosmosa i duhovnih energija. Udaljavanjem čoveka od prirode, razvojem tehnoloških dostignuća i načinom života po ljudskim znanjima, on se udaljavao od izvora, …

Čitaj dalje »