INFO NS Radionica „Moć Tišine – Dekoder za vrata raja“ – 05.04.2019.

U Novom Sadu, 05.04.2019.g. (petak) na adresi Polgara Andraša 1, u hotelu Sheraton na 1. spratu (mala sala) će se održati radionica pod nazivom „Moć Tišine – Dekoder za vrata raja“ sa početkom u 17:00 do 20:00 sati. Preporuka da učesnici ponesu olovku i papir zbog beleški koje će im pomoći u nekim duhovnim vežbama…

Ulaz 1000 din
Predavač – Robert Vojnić P.

Mnogi se pitaju kako da rešavaju svoje životne situacije, i tragaju za rešenjima koji će im pomoći. Ovo je samo jedan od puteva na „švedskom stolu duhovnosti“ i svako sam treba da napravi svoj izbor i donese samostalno odluku jer samo tako može preuzeti odgovornost za svoj život.

Ne postoji čarobni štapić ili instant rešenje za mnoge životne probleme, ali postoje mnogobrojni duhovni alati koji dugoročno donose viziju kako pomoći sebi bez štete po bilo koje živo biće na planeti. Potrebno je poverenje, samodisciplina, samosvesnost, svakodnevno praktikovanje i rezultati i čuda će doći u vremenu kada je to najbolje za nas, a ne kada mi to želimo.

U kosmosu egzistira nebrojeno puno nevidljivih za ljudsko oko energija, duhovnih, svetih, kosmičkih, Božijih, kako god ih zvali. Sa njima mogu uspostaviti kontakt samo one osobe koje se duhovno razvijaju kroz duhovni razvoj, molitve, meditaciju, tišinu, samospoznaju, mentalno duhovnu higijenu.

Za mnoge na planeti, zbog uticaja materijalnog sveta da se priznaje samo ono što je vidljivo i opipljivo, ova pojava predstavlja nešto strano, nepoznato, opasno, zbunjujuće.

A sa druge strane se zaboravlja da su najveći umetnici, iscelitelji, pronalazači, velikani bilo kog doba imali kontakt sa duhovnim energijama koja su im prenosila znanja i informacije. Ta znanja se zovu Sveta znanja i korisna su za celu ljudsku rasu i sav živi svet na njoj.

Nikola Tesla je samo jedan od mnogih koji su integrisali materijalni i duhovni svet, prenoseći epohalne projekte za celu planetu od sveta kosmosa. Uostalom, svi imaju slobodnu volju i pravo da odaberu i da odluče, da li da veruju ili sumnjaju, da li da vole ili strahuju, da li da brinu ili rešavaju, da li da uče dalje ili da stagniraju.

Možda je dobro pročitati više puta izjavu Nikole Tesle koji je izjavio:“Kada se nauka bude bavila samo 10.g. duhovnošću, više će napredovati nego za celo vreme svog postojanja…“

A jedna od poruka koje se svakodnevno prosleđuju iz kosmosa, predavaču ove radionice je: „Da si hteo, sve bih Ti dao. Da si želeo, želja bi ispunjena bila. Da si znao, ne bi mi se obratio. A mojoj sreći kraja nije bilo, kada si dušom i srcem rekao:„Neka bude volja Tvoja…“

Dobro došli u svet Lepote Duhovnog Razvoja
www.lepotaduhovnograzvoja.com