TEHNIČKA PODRŠKA

Unesite korisničko ime preko koga se logujete. Ovaj detalj je potreban kako bismo proverili vaš nalog u slučaju tehničkih poteškoća oko pristupa. Potrebno je samo korisničko ime, ne delite nikakvu lozinku! NAPOMENA: Ukoliko netačno unesete korisničko ime, postoji šansa da Vas ne nađemo u sistemu.

NAPOMENA: Prijavite SAMO PROBLEME koji se aktivno dešavaju. Ukoliko imate problem koji nije naveden na listi, izaberite "imam drugu vrstu problema" a potom u polju "Opširnije" navedite kakav je to problem sa kojim se suočavate.

Napomena: Unesite ukratko (što preciznije) ime ili tip sadržaja kome pokušavate pristupiti - a direktno je povezano sa problemom koji prijavljujete. Primer: Radionice 19:30h - kada se radi o sporom otvaranju stranice u određeno vreme ili unesite naziv specifičnog članka/članarine kojoj nemate pristup. Detaljan listing svih članaka po godini i mesecu možete pronaći na: LISTING ČLANAKA
Napomena: Navedite preko koje mreže pristupate u trenutku kada prijavljujete problem.
Napomena: Izaberite uređaj sa koga pristupate i na kome aktivno imate gore-pomenuti problem.
U ovom odeljku naznačite ako ste u mogućnosti da testirate svoju internet konekciju na drugom uređaju pored smart telefona. U zavisnosti od geografske lokacije i kvaliteta signala, vrlo često je problem pristupiti jer je odziv preko repetitora znatno slabiji nego kada koristite solidnu internet konekciju (primer: optika ili kablovski internet).

Savet: Da bismo Vam što brže i lakše izašli u susret (kada je u pitanju tehnički problem), molimo Vas da tokom email interakcije pružite i neki attachment (prilog) u vidu screenshot-a (isečka) poruke koju dobijate na ekranu, naročito kada je u pitanju pregled stranice preko smartphone uređaja.