Božija staza 01.08.2018.

Drage divne duše na putu Ove Lepote!

Moja izkustva su tolika, da jih sa jednostavnim rečima ne znam opisati.

Moj duhovni razvoj, kao i razvoj mojih najbližih članova obitelji, počeo je več davno, pre susreta sa Lepotom duhovnosti. Neprestano sam tražila nove stranice i nove puteve povezane sa duhovnošću.

Znala sam da mi je svaka težka situacija u životu bila rešena na najbolji mogući način, ponekad sam se i sama iznenadila “ Kako je to moguće?“ Zahvalila sam se jer me uvek vodio moto kojeg mi je moja babica rekla još u djetinstvu …. “ Šta ti je suđeno nije ti izgubljeno!“ Ali se nisam sa time uvek zadovoljila…. tržila sam i tražila iz dana u dan nešto više, nešto novo.

Mnoge tehnike sam izprobala, mnogo knjiga pročitala, mnogo truda i novaca uložila u neprestanom istraživnju. I napokon znam da je odsada moj jedini put koračanje samo ovom stazom,“ Božijom stazom“ .

Znanja iz drugih učenja i izkustva iz ostalih tehnika koristim po potrebi , jer duhovnost je samo jedna, a mi smo mnogo razlićiti.

Hvala Robertu, hvala svima Vama koji ste karika u mom životu! Hvala na porukama, koje nam posredujeta sa ljubavlju, jer čitajući jih dižem se u visine!

Volim Vas u beskrajnost!

Božica Sabadin 01.08.2018.