ISKLJUČIVO ZA NEREGISTROVANE ČLANOVE!

Pred Vama se nalazi lista dostupnih članarina.

Da biste se registrovali, jednostavno kliknite na dugme “Učlanjujem se!” i pratite popunjavanje forme nakon čega ćete dobiti i podatke za realizaciju uplate.

Skeniranu uplatnicu prosledite na mail: svetaznanjakosmosa@gmail.com.

Napomena: Prvim delom registracije dobijate korisnički nalog koji je trajan. Nakon evidentirane uplate, Vašem korsničkom nalogu dodeljuje se aktiviran status odabrane članarine.