ISKLJUČIVO ZA NEREGISTROVANE ČLANOVE!

Pred Vama se nalazi lista dostupnih članarina.

Da biste se registrovali, jednostavno kliknite na dugme “Učlanjujem se!” i pratite popunjavanje forme nakon čega ćete dobiti sve podatke sa računima za realizaciju uplate.

Skeniranu ili slikanu uplatnicu prosledite na mail: lepotaduhovnograzvoja@gmail.com

NAPOMENA: Prvim delom registracije dobijate korisnički nalog koji je trajan.

Nakon evidentirane uplate, Vašem korsničkom nalogu dodeljuje se aktiviran status odabrane članarine.