Tag Archives: ksdani

Karmički snimak – Nedelja

 KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe …

Čitaj dalje »

Karmički snimak – Subota

 KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe …

Čitaj dalje »

Karmički snimak – Petak

 KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe …

Čitaj dalje »

Karmički snimak – Četvrtak

KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe put …

Čitaj dalje »

Karmički snimak – Sreda

KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe put …

Čitaj dalje »

Karmički snimak – Utorak

KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe put …

Čitaj dalje »

Karmički snimak – Ponedeljak

 KARMIČKI SNIMCI Karmički energetski snimci su dobili naziv od duhovnih energija sa napomenom da će oni doći u posed svih onih osoba koji su spremni da otklone brže mnoge karmičke čvorove koje su nasledili od mnogobrojnih predaka. Ne može se desiti da snimak završi kod osobe koja nija spremna na promene (čišćenje karmičkih čvorova) ili da snimak ne nađe …

Čitaj dalje »