Dekoder za vrata raja 12.07.2018.

Bila sam u situaciji iz koje nisam videla nikakvog izlaza.

Neka nevidljiva ruka, kojoj kažemo “slučajnost” me je tada (u februaru) dovela na Robertovu radionicu u Ljubljani. Bilo je prelepo.

Svako je tada dobio na poklon knjigu koju još nije imao. Ja sam bila jako srećna zbog dobijene knjižice “Dekoder za vrata raja – Put ka prosvetljenju”.

Taj priručnik sa aktivacijama mi je bio zaštita pred svim lošim, jer sam ga svo kritično vreme nosila na grudima kao štit.
Od tada se kod nas život na svim područjima očigledno poboljšao.

Gde god idem su samnom oba priručnika “Put ka prosvetljenju I. i II.deo” .

HVALA HVALA HVALA ROBERTU i DE

Mija Doblekar 12.07.2018.

Ostavite odgovor