PUTOVANJA SA SVETIM ZNANJIMA

Zapisi sa putovanja

JUL 2022: GRČKA

SEPTEMBAR 2021: RUSIJA

JUL 2021: CRNA GORA

AVGUST 2021: RUSIJA

JUN 2019: MAĐARSKA

MAJ 2018: GRČKA OLIMP

MAJ 2017: